Zoeken
 

Privacyverklaring

Studio Radíance voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we graag een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt.

Welke gegevens verzamelen wij:
Wij verzamelen de gegevens zoals: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud skin treatments, productgebruik, allergieën, ziekten etc. via het intakeformulier.

Waarom verzamelen wij deze gegevens:
Wij hebben deze gegevens nodig voor het samenstellen van de Dermalogia Skin Treatments, die wij n.a.v. het invullen van het intakeformulier op maat maken. Zo kunnen wij de naar uw wensen/behoeften de behandeling het beste uitvoeren.

Hoe verzamelen we deze gegevens:
Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw bezoek, aanmelding via telefoon, het online bookingssysteem of via de e-mail. Ook verzamelen wij gegevens door het invullen van contactformulieren op de website.

Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd. De gegevens die wij in onze computer opslaan worden beveiligd door een beveiligingssysteem/ virusscan.

Wij hebben uw toestemming nodig!
Wij hebben voor onze dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Voor het opstellen van behandelplannen maar ook om u af en toe op de hoogte te brengen van interessante nieuwtjes.